הקמת מגורים, כפר קמא

תוכנית ג/ 2647

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מגורים, כפר קמא
מספר: ג/ 2647
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/11/1977תאריך פרסום: 10/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2383. עמוד: 338. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה21/03/1977
קבלת תכנית11/09/1975