הקמת מוסד ציבורי , פנימיה לתלמידי ישיבה , רח' אלפנדרי 23, 25 , שכ' זכרון משה

תוכנית 11904/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מוסד ציבורי , פנימיה לתלמידי ישיבה , רח' אלפנדרי 23, 25 , שכ' זכרון משה
מספר: 11904/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים למוסד לצורך הקמת פנימיה לתלמידי ישיבה .

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד מאזור מגורים 3 ומאזור מגורים מיוחד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
- קביעת בינוי לבניית בנין חדש בקיר משותף לבנין הקיים לשימוש למבנים ומוסדות ציבור תוך הריסת מבנה חד קומתי קיים בחלקה 53 .
- קביעת בינוי לתוספת גג רעפים למבנה בחלקה 52 .
- קביעת שטחי הבניה בתא שטח מס' 400 בהיקף של 962.44 מ"ר (מתוכם 858.49 מ"ר שטחים עיקריים ו- 103.95 מ"ר שטחי שירות ).
-קביעת קווי בנין לבניה , כאמור .
- הגדלת מספר הקומות בחלקה 53 מקומה ל- 4 קומות וגג רעפים , בחלקה 52 תוספת גג רעפים .
- קביעת שימושים עבור פנימיה לתלמידים .
- קביעת הוראות בגין עץ להעתקה.
- קביעת הוראות בגין איחוד חלקות בהסכמת כל הבעלים .
- קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
- קביעת הוראות בגין מבנה , מדרגות וגדר להריסה.
- קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאלפנדרי

תיאור המיקום:
שכונת זכרון משה ,
קואורדינטה X 220/245
קואורדינטה Y 632/770
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30070חלק52-53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 648. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2012. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2008
קבלת תכנית17/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית