הקמת מוסדות חנוך ושכונת מגורים - קרית יערים.

תוכנית מי/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מוסדות חנוך ושכונת מגורים - קרית יערים.
מספר: מי/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
ישוב: קרית יערים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29536חלק21, 24, 29-35, 37-39, 65-66, 73, 79, 102-161, 164-165, 167, 169, 171, 176
29539חלק17-80
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/1970תאריך פרסום: 02/04/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1614. עמוד: 1678. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1969
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1969תאריך פרסום: 21/08/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1544. עמוד: 2043. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה20/12/1966
קבלת תכנית29/08/1966