הקמת מחסן בלוני גז

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 334/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת מחסן בלוני גז
מספר: 334/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מסחן לבלוני גז

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200806424/02/2009