הקמת מחסן לבית מלאכה לשיש

בקשה ועדה מקומית 8/ 06/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: הקמת מחסן לבית מלאכה לשיש
מספר: 8/ 06/ 65
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מחסן לבית מלאכה לשיש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2495חלק34
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700813/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600707/08/2006