הקמת מחסנים דירתיים בתחום תכנון ועדה מקומית "שומרון".

תוכנית ש/ מק/ 950/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת מחסנים דירתיים בתחום תכנון ועדה מקומית "שומרון".
מספר: ש/ מק/ 950/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני בהתאם לסעיף 62/א (א).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרון

תיאור המיקום:
תחום תכנון הועדה המקומית השומרון

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 18תכנית מפורטת כרכור.שינוי
תוכניתש/ 17תכנית מתאר כרכור.שינוי
תוכניתש/ 356תכנית מתאר ג'יסר אל זרקא.שינוי
תוכניתש/ 95תכנית מיתאר גבעת עדהשינוי
תוכניתש/ 23/ אתכנית מיתאר בנימינהשינוי
תוכניתש/ 391תכנית מתאר פרדיס.שינוי
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבשינוי
תוכניתש/ 1תכנית מיתאר פרדס חנהשינוי
תוכניתחפאג/ 556תכנית מתאר אור עקיבא .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/2002תאריך פרסום: 23/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5068. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2001