הקמת מחסנים חקלאיים - משמר דוד

תוכנית גז/ 11/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מחסנים חקלאיים - משמר דוד
מספר: גז/ 11/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אפשרות הקמת מחסנים חקלאיים ומגורי עובדים זרים בתחום התכנית.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת הוראות וזכויות בניה למחסנים חקלאיים ולמגורי עובדים זרים.
ב. קביעת חלוקה למגרשים עבור מחסנים חקלאיים ולמגורי עובדים זרים.
ג. קביעת הוראות לשימוש בשטחים המהווים זכות הנאה לציבור.
ד. קביעת הוראות להתיחסות לרגישות נופית בשלב היתרי הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרמשמר דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5141חלק2, 4-5, 15, 32, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/01/2010
קבלת תכנית26/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201001708/11/2010