הקמת מכלאה לקופים בחי- פארק

בקשה ועדה מקומית קרת/ 20080150

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת מכלאה לקופים בחי- פארק
מספר: קרת/ 20080150
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10426חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה במועצה הארצית10/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36410/06/2008