הקמת מסוע (סרט נע) להעברת אגרגטים (חומר חצץ)

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: הקמת מסוע (סרט נע) להעברת אגרגטים (חומר חצץ)
מספר: 7/ 06/ 97
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולסופה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה30/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200430/04/2012