הקמת מפעלים לתעשיה כימית ברמת חובב

תוכנית 19/ 02/ 110/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מפעלים לתעשיה כימית ברמת חובב
מספר: 19/ 02/ 110/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר ולהרחיב יעודי קרקע ושימושי קרקע בתחום הרשות התעשייתית רמת חובב להקמת מפעלים לתעשיה כימית לתעשיה זעירה ומלאכה, למתקנים הנדסיים לשירותי מסחר ומוסדות ציבוריים לרווחת העובדים, התווית דרכים, קביעת שטחים ציבוריים פתוחים, קביעת תנאים להכנת תכניות מפורטות בתחומי התכנון, קביעת תנאים לשמירה
על איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר

תיאור המיקום:
ישוב: ?
רמת חובב
גושים: 100177, 100178, 100182, 100328, 100329.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/2008
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר16/05/2005
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה28/10/1996
פרסום להפקדה ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4429. עמוד: 4167. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1992
קבלת תכנית06/08/1991