הקמת מרכז חינוך ומסחר, כפר כנא

תוכנית ג/ 17710

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת מרכז חינוך ומסחר, כפר כנא
מספר: ג/ 17710
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למוסדות חינוך פרטיים ומסחר.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למוסדות חינוך פרטיים ומסחר.
קביעת הוראות וזכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק19, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2008
קבלת תכנית13/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801310/12/2008