הקמת מרכז למוסדות דת, חינוך משולב במסחר, כפר כנא

תוכנית גנ/ 18166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת מרכז למוסדות דת, חינוך משולב במסחר, כפר כנא
מספר: גנ/ 18166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח למבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממרכז אזרחי ומבני ציבור לאזור "מבנים ומוסדות ציבור".
קביעת הוראות וזכויות בנייה, הסדרת מקומות חניה וקביעת הסדרי כניסה ויציאה למתחם.
תוספת חזית מסחרית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17391חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4590. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית27/04/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1277. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה01/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/06/2009
קבלת תכנית19/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000527/04/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים110710/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901701/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה