הקמת מרכז מסחרי בצמוד לדרך 805 בסכנין

תוכנית ג/ 12294

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת מרכז מסחרי בצמוד לדרך 805 בסכנין
מספר: ג/ 12294
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד קרקע קיים (תעשיה) למסחר.
ב. קביעת תכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה - קביעת מרווחי בניה, גובה בניינים.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק130
19291חלק89
19322חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3433. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/05/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/2003
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2001תאריך פרסום: 16/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5012. עמוד: 3825. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהפקדה04/04/2001
קבלת תכנית08/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים30328/05/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200313/02/2002