הקמת מרכז מסחרי ומינהלי לישוב בתוספת יח"ד בנה ביתך - לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מרכז מסחרי ומינהלי לישוב בתוספת יח"ד בנה ביתך - לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז ישוב ושכונת מגורים
על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
גושים / חלקות:

גושים בחלקיות: 100217 (בהסדר)
גושים בשלמות: 100217/1 (בהסדר)
גושים בשלמות: 100220/4 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100217חלק
217001חלק
220004חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 183/ 10הגדלת ישוב בידואי לקיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/05/2000תאריך פרסום: 31/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4887. עמוד: 3722. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/2000
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1999. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. עמוד: 691. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/07/1999
קבלת תכנית17/02/1999