הקמת מרתפים באזור מגורים א' תל מונד.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מרתפים באזור מגורים א' תל מונד.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.לאפשר הקמת מרתפים באזור מגורים א' (צמודי קרקע)
בשטח התואם את היקף הקומה מעל לקומת המרתף.
2.קביעת הוראות לבנית מרתפים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7681חלק1-24, 26-37
7746חלק26-28, 49
7785חלק1-137, 139-142, 145-154
7790חלק1-35, 37-49, 51-54, 62-63
7792חלק3-50
7794חלק11
7799חלק25, 48, 50, 53, 56-200
7800חלק1, 4-312, 314, 316, 318-320, 322-323, 325-326, 329-340, 342-354
8073חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1991.
פרסום לאישור ברשומות29/10/1989תאריך פרסום: 29/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3711. עמוד: 288. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/1989
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/1989תאריך פרסום בעיתון: 05/06/1989.
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1989תאריך פרסום: 09/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3612. עמוד: 1183. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה13/07/1988
קבלת תכנית30/05/1988