הקמת מתקן הנדסי לאנטנה

תוכנית ג/ 11972

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת מתקן הנדסי לאנטנה
מספר: ג/ 11972
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד לצורך הסבת מצב קיים למתן אישור להקמת תחנת משרד של חב' פאלפון תקשורת בע"מ בשטח מוגדר של 110 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגליליסוד המעלהיסוד המעלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13940חלק4825
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/09/2003
קבלת תכנית25/06/2000