הקמת מתקן למדידה והורדת לחץ (P.R.M.S) - בתחום ת.כ. אשכול

בקשה ועדה מקומית 11/ 3/ רשגז/ 1006

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת מתקן למדידה והורדת לחץ (P.R.M.S) - בתחום ת.כ. אשכול
מספר: 11/ 3/ רשגז/ 1006
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה למתן היתר בניה להקמת מתקן למדידה והורדת לחץ גז (P.R.M.S ) בתחום תחנת הכח "אשכול" - אשדוד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2052חלק3
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - רשות רישוי למתקני גז טבעי200300818/04/2004