הקמת מתקן שידור קטן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שה/ 06/ 416/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: הקמת מתקן שידור קטן
מספר: שה/ 06/ 416/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6859חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200701325/06/2007