הקמת מתקן תיקשורת קטן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 034/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת מתקן תיקשורת קטן
מספר: 034/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן תיקשורת קטן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13695חלק197
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009631/05/2011