הקמת מתקן תקשורת בע"מ בגובה 18 מטר עבור אנטנות.

בקשה ועדה מקומית מיה/ 20040272

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת מתקן תקשורת בע"מ בגובה 18 מטר עבור אנטנות.
מספר: מיה/ 20040272
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהרמת רחלרמת רחל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ21/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20621/02/2005