הקמת מתקן תקשורת קטן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 166/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת מתקן תקשורת קטן
מספר: 166/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן תקשורת קטן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידוגבעת עז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20731חלק3