הקמת מתקן תקשורת קטן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 099/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת מתקן תקשורת קטן
מספר: 099/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן תקשורת קטן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשרונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15244חלק42