הקמת סככה חקלאית + מחסן חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 046/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת סככה חקלאית + מחסן חקלאי
מספר: 046/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת סככה חקלאית + מחסן חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17118חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200701717/04/2007