הקמת סככה למערכת PRMS, מבנה בקרה ומבנה דוודים

בקשה ועדה מקומית דר/ 10/ רשגז/ 1039

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת סככה למערכת PRMS, מבנה בקרה ומבנה דוודים
מספר: דר/ 10/ רשגז/ 1039
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת סככה למערכת PRMS, מבנה בקרה ומבנה דוודים לפי תמ"א 37/א/1 בסדום

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמרסדום(מפעלי ים המלח)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39684חלק2, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה02/04/2008
טיפול בתנאים-התנאים מולאו30/03/2008
החלטה בדיון בבקשה30/08/2007