הקמת סככה לציוד חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 112/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת סככה לציוד חקלאי
מספר: 112/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת סככה לציוד חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17358חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201010128/06/2011