הקמת סככות ופרגודים

תוכנית 3/ 02/ 101/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת סככות ופרגודים
מספר: 3/ 02/ 101/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לאפשר הקמת סככות מתפרקות, פרגודים מתפרקים, סוככים מתקפלות לעונת החורף, כנספה לבתי אוכל בקומת קרקע הגובלים במדרכה, כיכר, רחבה וכדומה מעבר לקו הבניה בתחום המדרכה. 2. לאפשר הקמת סככות מתפרקות למכירת אבטיחים ומילונים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/01/1988תאריך פרסום: 01/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3514. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1986תאריך פרסום: 15/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3334. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית14/05/1986