הקמת סככות למוסך

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51971

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת סככות למוסך
מספר: תא/ 04/ 51971
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת סככות למוסך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואליקום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6972חלק282
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200408225/10/2004