הקמת סככות

תוכנית 3/ 02/ 101/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת סככות
מספר: 3/ 02/ 101/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להעיר הקמת סככות לרכב באזורי מגורים א' בשטח המגרש ובתחום קוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד, רובע א'

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1981תאריך פרסום: 31/12/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2775. שנה עברית: התשמב .