הקמת פרגולה על מרפסת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 281/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת פרגולה על מרפסת
מספר: 281/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת פרגולה על מרפסת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18043חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201000826/01/2010