הקמת פרגולות (מצללות) למגורים - אופקים

תוכנית 23/ מק/ 2022

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת פרגולות (מצללות) למגורים - אופקים
מספר: 23/ מק/ 2022
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע הוראות להקמת פרגולות במגרשי מגורים
המצוין בתחום אזור מגורים.
בצפיפות נמוכה ובינונית לפי תכנית מתאר מס' 2/101/02/23.
ב. לקבוע קוי בנין והנחיות להקמת פרגולות כאמור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק1-112
39552חלק1-101
39553חלק1-99
39554חלק1-172
39555חלק1-136
39556חלק1-109
39557חלק1-149
39561חלק1-23
39563חלק1-71
39564חלק
39567חלק
39570חלק1-292
39582חלק
39631חלק
39632חלק
39633חלק1-299
39634חלק1-237
39635חלק1-289
39636חלק1-213
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200108724/02/2003