הקמת קו מאסף מכון טיהור וקו סניקה לשפכי באר אורה

בקשה ועדה מקומית 12/ 06/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: הקמת קו מאסף מכון טיהור וקו סניקה לשפכי באר אורה
מספר: 12/ 06/ 16
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית עבור קו מאסף מכון טיהור
וקו סניקה לשפכי באר - אורה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותבאר אורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39116חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004