הקמת קטע ממפעל, הגבלות בניה ועיבוד חקלאי בשטח התוכנית.

תוכנית בר/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת קטע ממפעל, הגבלות בניה ועיבוד חקלאי בשטח התוכנית.
מספר: בר/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת קטע ממפעל, הגבלות בניה ועיבוד חקלאי בשטח התוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4302חלק13-17
4511חלק9
4512חלק1-7
4514חלק4-9, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/01/1959תאריך פרסום: 22/01/1959. מס' ילקוט פרסומים: 645. שנה עברית: התשיט .
פרסום להפקדה ברשומות03/04/1958תאריך פרסום: 03/04/1958. מס' ילקוט פרסומים: 593. שנה עברית: התשיח .
קבלת תכנית03/04/1958