הקמת קרוונים לבית ספר תיכון תורני

ישות כללית 2/ 02/ 101/ טו

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: הקמת קרוונים לבית ספר תיכון תורני
מספר: 2/ 02/ 101/ טו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר להקמת קרוונים לבית ספר תיכון תורני לפי פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40070חלק