הקמת רפת חלב+מכון חליבה+לגיטימציה לסככה קיימת ומכולת

בקשה ועדה מקומית שרונה 2010/ 003

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת רפת חלב+מכון חליבה+לגיטימציה לסככה קיימת ומכולת
מספר: שרונה 2010/ 003
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת רפת חלב+מכון חליבה+לגיטימציה לסככה קיימת ומכולת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשרונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15128חלק17
15296חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה19/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010