הקמת רפת חלב+מכון חליבה+סככה לכלים חקלאיים+גדר רשת

בקשה ועדה מקומית ארבל 2010/ 0146

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: הקמת רפת חלב+מכון חליבה+סככה לכלים חקלאיים+גדר רשת
מספר: ארבל 2010/ 0146
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת רפת חלב+מכון חליבה+סככה לכלים חקלאיים+גדר רשת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17334חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4382מושב ארבלהיתר בניה
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100207/03/2011