הקמת שטח בנייני ציבור

תוכנית 22/ 03/ 102/ 143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שטח בנייני ציבור
מספר: 22/ 03/ 102/ 143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת אזור למגורים
המשלב בתוכו מוסד ציבורי על ידי איחוד מגרשים
בהסכמת בעלים על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת
הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק118
39574חלק102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 836. שנה עברית: התשסה .
החלטה בדיון באישור תכנית09/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1382. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
קבלת תכנית23/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300409/06/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים28027/02/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200908/07/2002