הקמת שטח לבנייני ציבור - שכונת בן גוריון

תוכנית 23/ 03/ 107/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שטח לבנייני ציבור - שכונת בן גוריון
מספר: 23/ 03/ 107/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למגרשי בנייני ציבור שכונתיים על ידי
שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםשכ בן גוריון

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 39564 (לא מוסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39564חלק
39566חלק1-71
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 71שכונת בן גוריוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1552. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים12/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/09/2000
החלטה בדיון באישור תכנית28/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4216. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2000
קבלת תכנית03/05/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/12/1999