הקמת שכונה בת 12 יח"ד - שינוי יעןד משטח חקלאי למגורים א' לשצ"פ , ודרך סכנין.

תוכנית ג/ 12260

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שכונה בת 12 יח"ד - שינוי יעןד משטח חקלאי למגורים א' לשצ"פ , ודרך סכנין.
מספר: ג/ 12260
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת איזור המגורים בסכנין עם הרחבה לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק136, 171
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2001
קבלת תכנית21/12/2000