הקמת שכונת מגורים בסכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכנין

תוכנית ג/ 12051

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שכונת מגורים בסכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכנין
מספר: ג/ 12051
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד שטחים למגורים(קיבולת כ-450 יח"ד), מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
ב. לתכנן תשתית כולל דרכים ודרכים משולבות לפיתוח אזור מגורים בשטח התכנית.
ג. לבצע איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים כאמצעי להשתתפות צודקת של בעלי הקרקע ביצירת שטחים לצרכי ציבור בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק89
19322חלק73, 76, 78-81, 88, 106-141, 143-162, 175-177, 180-182, 261-26372, 74-75, 77, 82, 87, 89, 105, 142, 163, 165-166, 183, 185-186, 259-260
19323חלק133
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4564. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים21/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית21/02/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות21/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4312. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/05/2005
קבלת תכנית16/05/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005