הקמת שכונת מגורים בצפון מערב ירכא באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי

תוכנית ג/ 12001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שכונת מגורים בצפון מערב ירכא באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי
מספר: ג/ 12001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי סווג שטח הקרקע הכלול בתכנית משטח חקלאי לאזור מגורים ב', שטח למבנה ציבור, שטח ספורט, שטח פרטי פתוח, שטח ציבורי פתוח ודרך.
ב. הסדרת המעמד הסטטוטורי של בניה בלתי חוקית בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18898חלק9-11, 14-16, 18-19, 46-50, 79-80, 100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9872שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב', ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2002תאריך פרסום: 07/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5045. עמוד: 1101. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/12/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית06/08/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות06/08/2001
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2000. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2000. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2000תאריך פרסום: 23/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4927. עמוד: 76. שנה עברית: התשסא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/08/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה09/08/2000
קבלת תכנית10/07/2000