הקמת שכונת מגורים ו/או פרויקט מיוחד לגמלאים

תוכנית 3/ 02/ 101/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שכונת מגורים ו/או פרויקט מיוחד לגמלאים
מספר: 3/ 02/ 101/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא קביעת יעודי שטחים להקמת שכונות מגורים ו/או פרויקט מיוחד למגורים - כפר גימלאים והוראות בינוי לשימושים העיקריים הבאים (לפי הפירוט בתקנון). 1. מגורים לבנייה צמודת קרקע ו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע 15 - אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2003חלק5, 9-17
2004חלק17-28
2015חלק1, 3, 7-10
2016חלק7-15, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 33-34, 38
2017חלק16-22, 24-28, 31, 40, 42
2018חלק28
2192חלק
2488חלק4-65
2489חלק5-134
2497חלק2-127
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/1986תאריך פרסום: 27/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3404. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות05/09/1985תאריך פרסום: 05/09/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3246. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית04/09/1985