הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמון

תוכנית 27/ במ/ 199

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמון
מספר: 27/ במ/ 199
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים וקרית חינוך
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמצפה רמוןמצפה רמוןמצפה רמון

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה רמון
שכונת הגמל
גוש:לא מוסדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1995.
פרסום לאישור ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 688. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/11/1995
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות13/07/1995תאריך פרסום: 13/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4319. עמוד: 4061. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1995
קבלת תכנית20/10/1994