הקמת שכונת מגורים זמני למחוסרי דיור ולעולים חדשים.

תוכנית גז/ 102/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שכונת מגורים זמני למחוסרי דיור ולעולים חדשים.
מספר: גז/ 102/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מתאר מקומית כדלקמן:
א. שינוי יעוד זמני במתחם המזרחי מאזור חקלאי ליעוד "מגורים זמני" להקמת שכונת "מגורים זמנית" למחוסרי דיור ולעולים חדשים (בשכירות). ראה תנאים מיוחדים למתחם זה בסעיף 12 להלן.
ב.שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח (ספורט) לאזור מגורים וקביעת הוראות בניה.
ג.יעוד שטח לש.צ.פ. ולש.ב.צ.
ד. התווית דרכים וחניות חדשות.
ה. קביעת ביצוע פיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3880חלק18-199, 17, 20, 22-23, 44, 49, 53
4153חלק9, 15, 17, 22, 24, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102בית חשמונאישינוי
תוכניתמשמ/ 83שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2006
קבלת תכנית06/01/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600211/07/2006