הקמת שכונת מגורים חדשה ושילובה בשכונת גאולים,

תוכנית ג/ 9705

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שכונת מגורים חדשה ושילובה בשכונת גאולים,
מספר: ג/ 9705
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמה ופיתוח של שכונת מגורים חדשה של כ-62 יח"ד
ושילובה בשכונת גאולים הגובלת בה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה

תיאור המיקום:
ישוב: עפולה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16694חלק6-7, 12, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/03/2004
קבלת תכנית09/01/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004