הקמת שכונת מגורים חדשה

תוכנית 22/ 02/ 101/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שכונת מגורים חדשה
מספר: 22/ 02/ 101/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי מתחמי תכנון.
2. שינוי צפיפות הבניה.
3. שינוי רשת דרכים
4. ביטול אזור המרכז האזרחי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק1-4
279001חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/1992תאריך פרסום: 24/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4069. עמוד: 828. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/12/1992
פרסום לאישור בעיתונים13/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/09/1990
פרסום להפקדה בעיתונים30/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 30/09/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/09/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/09/1990
פרסום להפקדה ברשומות27/06/1990תאריך פרסום: 27/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3776. עמוד: 3150. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1990
קבלת תכנית13/12/1989