הקמת שכונת מגורים לעולים מדרום אפריקה

תוכנית שה/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שכונת מגורים לעולים מדרום אפריקה
מספר: שה/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז כפרי שיכלול גם שכונת מגורים לעולים מדרום אמריקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4122חלק
4123חלק
4124חלק
4127כל הגוש
4128חלק
4129חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 397. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט14/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות13/08/1964תאריך פרסום: 13/08/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1108. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית13/08/1964
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201000224/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית