הקמת שכונת מגורים משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי

תוכנית ג/ 12050

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שכונת מגורים משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי
מספר: ג/ 12050
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד שטחים למגורים (קיבולת כ - 150 יחד"), מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
2. לתכן תשתית כולל דרכים ודרכים משולבות לפיתוח אזור מגורים משולב עם מסחר בשטח התכנית.
3. לבצע איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים כאמצעי להשתתפות צודקת של בעלי הקרקע ביצרת שטחים לצרכי ציבור בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק8345, 80-82, 94, 96, 101, 109
19270חלק9, 75-76, 828, 11, 30, 73-74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1816. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית24/02/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות24/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 418. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
קבלת תכנית19/09/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/06/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה09/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300624/02/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300303/02/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21525/06/2002