הקמת שכונת מגורים 'א' משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין

תוכנית ג/ 12048

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת שכונת מגורים 'א' משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין
מספר: ג/ 12048
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד שטחים למגורים (קיבולת כ - 224 יח"ד) מסחר ומבני ציבור.
2. לתכנן תשתית כולל דרכים ודרכים משולבות לפיתוח אזור מסחר/ מגורים בשטח התכנית.
3. לבצע איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים כמאצעי להשתתפות צודקת לבעלי הקרקע ביצירת שטחים לצרכי ציבור בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק61-62, 69-73, 77-79, 9967-68, 80, 86-87, 89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4220. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1914. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2002
קבלת תכנית03/08/2000