הקמת שכ' מגורים,מסחר ובי"ס מקיף

תוכנית ג/ 13619

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שכ' מגורים,מסחר ובי"ס מקיף
מספר: ג/ 13619
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים הכוללת מסחר ובית ספר מקיף, במזרח משהד:
1) הקמת בית ספר מקיף לפי פרוגרמה של משרד החינןך.
2) שינוי יעוד של השטח משטח חקלאי ל:
א. שטח למוסדות חינוך.
ב. שטח מגורים א'.
ג. שטח למגורים מעורב במסחר.
ד. שטח מגורים ב'.
ה. שצ"פ.
ו. מערכת דרכים.
3) קביעת הוראות לאיכות הסביבה לרבות מניעה והגנה מפני רעש תחבורה כולל מדרך מס' 754.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17470חלק5, 13-19, 21, 29, 45-47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2030. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו13/01/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות24/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3244. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2002
קבלת תכנית09/12/2002