הקמת שלושה קוטג'ים על מגרש אחד.

תוכנית טר/ 1218

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שלושה קוטג'ים על מגרש אחד.
מספר: טר/ 1218
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו08/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/04/1978תאריך פרסום: 06/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2428. עמוד: 1532. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית06/04/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011